Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 20/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 20/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 40
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 48
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 20
7:20 Ước mơ của em Số 51
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 36
9:00 Thì ra là thế Số 3
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 20
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 40
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 35
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 37
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 112
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 29
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 76
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 20
14:30 Ước mơ của em Số 51
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 37
15:30 Nào mình cùng đi Số 8
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 40
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 21
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 41
18:00 Ngại gì không nói Số 51
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 135
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 38
19:00 Phim : Thám quan kì án Tập 77
20:10 Tạp dề nội trợ Số 110
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 30
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 37
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 38
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 129
23:15 Thì ra là thế Số 3
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 41
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 38
0:00 Ước mơ của em Số 51
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 38
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 21

Comments

comments

Comments are closed.