Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 20/01)

Đồng Diệu Tường Anh 20/01/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 11
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 21
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 64
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 39
9:00:00 Thì ra lại thế Số 35
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 21
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 46
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 10
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 11
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 45
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 38
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 21
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 14
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 46
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 50
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 11
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22 PM
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 47 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 82 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PM
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 12 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 39 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 65 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 46 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 41 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 11
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 50
23:15:00 Thì ra lại thế Số 35
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 47
23:45:00 Ngại gì không nói Số 82
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 14
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 11
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.