Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 19/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 27
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 61
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 30
7:20 Ước mơ của em Số 76
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 20
9:00 Thì ra lại thế Số 15
9:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 27
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 27
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 22
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 96
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 66
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 4
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 30
14:30 Ước mơ của em Số 77
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
15:30 Nào mình cùng đi Số 28
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 27
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 31
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 28
18:00 Ngại gì không nói Số 63
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 32 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 3
20:10 Tạp dề nội trợ Số 21
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 67
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 21
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 30
23:15 Theo bước con yêu Số 34
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 28
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 19
0:00 Ước mơ của em Số 77
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 31

Comments

comments

Comments are closed.