Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 18/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 58
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 70
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 22
7:20 Ước mơ của em Số 33
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 19
9:00 Theo bước con yêu Số 14
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 22
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 58
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 41
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 26
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 85
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 95
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 13
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 22
14:30 Ước mơ của em Số 33
15:00 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 26
15:30 Nào mình cùng đi Số 60
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 58
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 23
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 59
18:00 Ngại gì không nói Số 42 PM
18:10 Lớp học vui nhộn Số 19 ( P2 )
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 27
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 14
20:10 Tạp dề nội trợ Số 92
20:30 Phim : Đoạt tình Tập 96
21:30 Phim :Mã Vĩnh Trinh Tập 20
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 27
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 112
23:15 Theo bước con yêu Số 14
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 59
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 32
0:00 Ước mơ của em Số 33
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 27
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 23

(Visited 148 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.