Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 18/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10
7:20 Ước mơ của em Số 104
8:00 Phim Đoạt tình Tập 75
9:00 Thì ra lại thế Số 27
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10
10:00 PHH :Robot TOBOT Tập 20
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 28
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 132
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 63
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 62
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10
14:30 Ước mơ của em Số 104
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 20
15:30 Nào mình cùng đi Số 41
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 11
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 20
18:00 Ngại gì không nói Số 75
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 46 (P2) P
18:30 PHH: Little Pony Tập 1
20:10 Tạp dề nội trợ Số 47
20:30 Phim: Lửa tình Tập 64
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 76
22:30 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1
23:00 Nào mình cùng đi Số 41
23:15 Thì ra lại thế Số 27
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 20
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 17
0:00 Ước mơ của em Số 104
0:15 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.