Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 17/03)

Đồng Diệu Tường Anh 17/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 4
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 26
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 74
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 42
9:00:00 Thì ra lại thế Số 41
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 26
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 70
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 26
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 4
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 102
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 23
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 26
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 39
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 70
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 58
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 4
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long tập 1
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 71 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 88 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 5 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 24 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 75 PM
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 1 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 43 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 5
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 58
23:15:00 Thì ra lại thế Số 42
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 71
23:45:00 Ngại gì không nói Số 88
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 16
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 5
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long tập 1

Comments

comments

Comments are closed.