Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 16/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 16/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 2
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 25
7:20 Ước mơ của em Số 85
8:00 Phim Đoạt tình Tập 12
9:00 Thì ra lại thế Số 19
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 25
10:00 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 2
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 20
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 8
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 108
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 94
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 30
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 25
14:30 Ước mơ của em Số 85
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 8
15:30 Nào mình cùng đi Số 32
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 2
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 26
17:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 3
18:00 Ngại gì không nói Số 67
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 40 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 9
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 31
20:10 Tạp dề nội trợ Số 29
20:30 Phim: Lửa tình Tập 1
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 13
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 9
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 39
23:15 Thì ra lại thế Số 19
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 3
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 19
0:00 Ước mơ của em Số 85
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 9
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 26

Comments

comments

Comments are closed.