Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 15/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 14
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 41
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 24
7:20 Ước mơ của em Số 41
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 1
9:00 Theo bước con yêu Số 17
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 24
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 21
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 30
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 2
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 97
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 25
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 41
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 24
14:30 Ước mơ của em Số 41
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 2
15:30 Nào mình cùng đi Số 3
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 21
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 25
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 22
18:00 Ngại gì không nói Số 46
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 130
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 3
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 42
20:10 Tạp dề nội trợ Số 100
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 26
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 2
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 3
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 126
23:15 Theo bước con yêu Số 17
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 22
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 28
0:00 Ước mơ của em Số 40
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 3
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 25

Comments

comments

Comments are closed.