Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 14/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 36
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 1
7:20 Ước mơ của em Số 93
8:00 Phim Đoạt tình Tập 40
9:00 Thì ra lại thế Số 22
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 1
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 4
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 24
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 36
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 120
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 28
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 27
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 1
14:30 Ước mơ của em Số 93
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 4
15:30 Nào mình cùng đi Số 36
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 36
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 2
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 5
18:00 Ngại gì không nói Số 70
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 6 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 37
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 21
20:10 Tạp dề nội trợ Số 37
20:30 Phim: Lửa tình Tập 29
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 41
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 37
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 43
23:15 Thì ra lại thế Số 22
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 5
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 17
0:00 Ước mơ của em Số 93
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 37
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 2

Comments

comments

Comments are closed.