Lịch phát sóng Thứ 7 ngày 14 tháng 11

thao.duong 13/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 98
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 52
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 66
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
7:40:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 31
7:45:00 Khám phá thế giới Số 61
8:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 13
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 26
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 51
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 19
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 23
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 18
13:00:00 Lạc Thần Tập 1
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 52
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 26
15:30:00 Ảo thuật Số 59
15:40:00 Happy birthday Số 167
16:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 17
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 53
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 1
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 31
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 27
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 20
19:00:00 Lạc Thần Tập 2
20:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 28
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 23
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 19
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 53
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
23:15:00 Khám phá thế giới Số 61
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 27
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 20
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 66
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 53
Qu

Bao thứ vật chất cao sang Bờm cũng chẳng màng để ý, lựa chọn của Bờm là…

Comments

comments

Comments are closed.