Lịch phát sóng thứ 7 ngày 13 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 12/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 69
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 2
7:25:00 Music 4 Kids Số 99
7:45:00 Khám phá Số 69
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 52
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 22
9:45:00 Đôi tay xinh số 10
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 54
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 6
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 2
11:40:00 Trực tiếp Game tương tác
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 1
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 14
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 22
13:15:00 Music 4 Kids Số 99
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 31
15:10:00 Fun with English Số 11
15:20:00 Happy birthday Số 117
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 2
16:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 22
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 2
17:30:00 Nhí tài Năng Số 37
17:45:00 Sách hay của bé Số 9
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 23
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 3
19:15:00 Ảo thuật Số 11
19:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 8
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 3
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 32
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 69
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 2
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 53
22:50:00 Đôi tay xinh số 10
23:10:00 Fun with English Số 11
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 3
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 23
0:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 22
0:50:00 Fun with English Số 11
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.