Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 11/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 11/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 11
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
7:20 Ước mơ của em Số 102
8:00 Phim Đoạt tình Tập 68
9:00 Thì ra lại thế Số 26
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 16
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 21
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 11
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 131
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 56
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 55
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
14:30 Ước mơ của em Số 102
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 16
15:30 Nào mình cùng đi Số 40
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 11
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 17
18:00 Ngại gì không nói Số 74
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 12
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 56
20:10 Tạp dề nội trợ Số 45
20:30 Phim: Lửa tình Tập 57
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 69
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 12
23:00 Nào mình cùng đi Số 40
23:15 Thì ra lại thế Số 26
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 17
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 17
0:00 Ước mơ của em Số 102
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 12
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4

Comments

comments

Comments are closed.