Lịch phát sóng thứ 7 ngày 11 tháng 10 năm 2014

Chúc Nguyễn 10/10/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 11/10 )
6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 5
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 73
7:25:00 Music 4 Kids Số 90
7:45:00 Khám phá Số 51
8:00:00 Sắc cầu vồng Tập 11
9:15:00 Vòng quay vô cực Tập 29 ( Phần 2 )
9:45:00 Fun with English Số 3
9:55:00 Đôi tay xinh số 1
10:20:00 Kids&Family new Số 56
10:55:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 21
11:40:00 Trực tiếp Game tương tác
12:00:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 10
12:40:00 Chiến binh vũ trụ Tập 3
12:50:00 Vòng quay vô cực Tập 29 ( Phần 2 )
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi số 51
14:00:00 Bảo vệ ông chủ Tập 24
15:15:00 Fun with English Số 3
15:20:00 Happy birthday Số 108
15:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 21
16:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 11
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 45
17:00:00 PHHVN : Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 11
17:30:00 Nhí tài Năng Số 28
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Vòng quay vô cực Tập 30 ( Phần 2 )
18:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 22
19:15:00 Ảo thuật Số 2
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 74
20:30:00 Bảo vệ ông chủ Tập 25
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 6
21:30:00 Hài : Phạm quy
22:00:00 Sắc cầu vồng Tập 12
22:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 11
23:20:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 22
23:50:00 Tôi yêu nhà tôi số 51
0:20:00 Vòng quay vô cực Tập 30 ( Phần 2 )
0:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 11
1:20:00 Happy birthday Số 108

Comments

comments

Comments are closed.