Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 10/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 10/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 61
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 51
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41
7:20 Ước mơ của em Số 57
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 57
9:00 Thì ra lại thế Số 6
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 61
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 22
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 118
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 50
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 12
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41
14:30 Ước mơ của em Số 57
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5
15:30 Nào mình cùng đi Số 18
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 61
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 42
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 62
18:00 Ngại gì không nói Số 53
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 20 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 6
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 13
20:10 Tạp dề nội trợ Số 1
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 51
21:30 Phim:Khi mẹ tôi yêu Tập 58
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 6
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 14
23:15 Theo bước con yêu Số 25
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 62
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 28
0:00 Ước mơ của em Số 56
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 6
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 42

Comments

comments

Comments are closed.