Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 08/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 14
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 41
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 17
7:20 Ước mơ của em Số 39
8:00 Phim : Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 16
9:00 Theo bước con yêu Số 16
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 17
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 14
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 42
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 47
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 94
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 18
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 34
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 17
14:30 Ước mơ của em Số 39
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 47
15:30 Nào mình cùng đi Số 2
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 30
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 14
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 18
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 15
18:00 Ngại gì không nói Số 45
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 127
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 48
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 35
20:10 Tạp dề nội trợ Số 98
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 19
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 17 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 48
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 123
23:15 Theo bước con yêu Số 16
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 15
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 27
0:00 Ước mơ của em Số 38
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 41
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.