Lịch phát sóng Thứ 7 ngày 07 tháng 11

thao.duong 06/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 91
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 45
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 59
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
7:40:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 30
7:45:00 Khám phá thế giới Số 60
8:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 12
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 19
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 50
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 12
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 20
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 11
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 29
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 45
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 19
15:30:00 Ảo thuật Số 58
15:40:00 Happy birthday Số 166
16:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 16
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 46
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 27
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 30
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 20
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 13
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 30
20:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 27
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 17
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 12
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 46
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
23:15:00 Khám phá thế giới Số 60
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 20
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 13
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 59
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 46

Comments

comments

Comments are closed.