Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 06/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 06/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 26
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 46
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 6
7:20 Ước mơ của em Số 47
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 22
9:00 Theo bước con yêu Số 20
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 6
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 26
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 31
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 23
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 106
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 15
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 62
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 6
14:30 Ước mơ của em Số 47
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 23
15:30 Nào mình cùng đi Số 6
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 26
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 7
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 27
18:00 Ngại gì không nói Số 49
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 125
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 24
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 63
20:10 Tạp dề nội trợ Số 106
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 16
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 23
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 24
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 122
23:15 Theo bước con yêu Số 20
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 27
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 27
0:00 Ước mơ của em Số 47
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 24
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.