Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 04/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 04/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 4
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 22
7:20 Ước mơ của em Số 99
8:00 Phim Đoạt tình Tập 61
9:00 Thì ra lại thế Số 25
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 22
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 13
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 29
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 4
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 130
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 49
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 48
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 21
14:30 Ước mơ của em Số 99
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 13
15:30 Nào mình cùng đi Số 39
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 4
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 23
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 14
18:00 Ngại gì không nói Số 73
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 5
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 49
20:10 Tạp dề nội trợ Số 43
20:30 Phim: Lửa tình Tập 50
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 62
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 5
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
23:15 Thì ra lại thế Số 25
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 14
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 17
0:00 Ước mơ của em Số 99
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 5
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 23

Comments

comments

Comments are closed.