Lịch phát sóng thứ 7 ngày 04 tháng 10 năm 2014

Chúc Nguyễn 03/10/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 04/10 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 66
7:25:00 Music 4 Kids Số 89
7:45:00 Khám phá Số 49
8:00:00 Sắc cầu vồng Tập 4
9:15:00 Vòng quay vô cực Tập 22 ( Phần 2 )
9:45:00 Fun with English Số 2
9:55:00 Happy birthday Số 107
10:20:00 Kids&Family new Số 55
10:55:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 14
11:40:00 Trực tiếp Game tương tác
12:00:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 3
12:40:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 22
12:50:00 Vòng quay vô cực Tập 22 ( Phần 2 )
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi số 50
13:55:00 Bảo vệ ông chủ Tập 17
15:15:00 Fun with English Số 2
15:20:00 Happy birthday Số 107
15:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 14
16:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 4
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 44
17:00:00 PHHVN : Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 4
17:30:00 Nhí tài Năng Số 27
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Vòng quay vô cực Tập 23 ( Phần 2 )
18:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 15
19:15:00 Ảo thuật Số 1
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 67
20:30:00 Bảo vệ ông chủ Tập 18
21:20:00 Happy birthday Số 107
21:30:00 Hài : Sinh quý tử
22:00:00 Sắc cầu vồng Tập 5
22:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 4
23:20:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 15
23:50:00 Tôi yêu nhà tôi số 50
0:20:00 Vòng quay vô cực Tập 23 ( Phần 2 )
0:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 4
1:20:00 Happy birthday Số 107

Comments

comments

Comments are closed.