Lịch phát sóng Thứ 7 ngày 04 tháng 04 năm 2015

Chúc Nguyễn 03/04/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 78
6:30:00 Tiền vào túi ai Số 11
6:35:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 7
7:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
7:45:00 Khám phá Số 27
8:00:00 Gia đình là Số 1 Tập 37
9:15:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 24
9:45:00 Ảo thuật Số 27
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 70
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
11:00:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 7
11:45:00 Tiền vào túi ai Số 11
12:00:00 Ninja Go Tập 10
12:40:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 24
13:15:00 Ô số kì diệu Số 9
13:30:00 Sách hay của bé Số 25
14:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 12
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 22
15:30:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 7
16:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 12
17:00:00 PHH : Ninja Go Tập 11
17:30:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 4
17:45:00 Tiền vào túi ai Số 11
18:00:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 25
18:30:00 PHH : Winx công chúa phép thuật Tập 11
19:15:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 8
20:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
20:30:00 Phim : Khu vườn kẹo ngọt Tập 13
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 78
21:30:00 Phim hài
22:00:00 Phim : Gia đình là Số 1 Tập 38
22:50:00 Tiền vào túi ai Số 11
23:00:00 Khám phá Số 27
23:20:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 15
23:50:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 25
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 12
0:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
1:20:00 Ninja Go Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.