Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 03/02 )

Đồng Diệu Tường Anh 03/02/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 25
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 68
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 54
9:00:00 Thì ra lại thế Số 37
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 52
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 10
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 25
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 60
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 12
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 52
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 52
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 14
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 25
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 36 PM
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 53 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 83 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PM
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 26 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 13 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 69 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 61 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 26
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 52
23:15:00 Thì ra lại thế Số 37
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 53
23:45:00 Ngại gì không nói Số 83
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 26
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 36

Comments

comments

Comments are closed.