Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 02/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 02/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 41
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 4
7:20 Ước mơ của em Số 81
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 34
9:00 Thì ra lại thế Số 17
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 4
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 41
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 29
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 11
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 80
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 23
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 4
14:30 Ước mơ của em Số 81
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 11
15:30 Nào mình cùng đi Số 30
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 41
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 5
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 42
18:00 Ngại gì không nói Số 65
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 36 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 12
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 17
20:10 Tạp dề nội trợ Số 25
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 81
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 35
22:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 12
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 34
23:15 Thì ra lại thế Số 17
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 42
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 12
0:00 Ước mơ của em Số 81
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 12
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 5

Comments

comments

Comments are closed.