Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 01/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 01/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 7
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 40
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 10
7:20 Ước mơ của em Số 36
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 9
9:00 Theo bước con yêu Số 15
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 10
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 7
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 40 PL
11:00 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 40
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 91
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 11
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 27
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 10
14:30 Ước mơ của em Số 36
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 40
15:30 Nào mình cùng đi Số 1
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 7
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 12
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 8
18:00 Ngại gì không nói Số 44
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 122
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 41
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 28
20:10 Tạp dề nội trợ Số 96
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 12
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 10 ( P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 41
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 119
23:15 Theo bước con yêu Số 15
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 8
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 28
0:00 Ước mơ của em Số 36
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 34
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 11

(Visited 232 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.