Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 30/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 30/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 67
6:50 Ngại gì không nói Số 54
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 11+12
7:20 Nào mình cùng đi Số 21
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 77
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 11+12
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 81
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 14
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 108
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 16
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 32
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 11+12
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 5
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25
15:30 Theo bước con yêu Số 28
15:45 Ngại gì không nói Số 55
16:00 Nào mình cùng đi Số 21
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 81
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 13+14
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 82
18:00 Thì ra là thế Số 8
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 26
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 33
20:10 Ước mơ của em Số 63
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 17
21:30 Phim:Khi mẹ tôi yêu Tập 78
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 26
23:00 Thì ra là thế Số 8
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 19
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 82
23:45 Theo bước con yêu Số 28
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 46
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 26
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 13+14

Comments

comments

Comments are closed.