Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 30/03)

Đồng Diệu Tường Anh 30/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 17
6:50:00 Ngại gì không nói Số 89
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 13
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 60
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 55
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 13
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 63
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29 PL
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 17
11:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 77
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 13
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 36
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 13
14:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 78
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 63
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23 PL
15:45:00 Ngại gì không nói Số 89
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 60
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 17
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 1+2
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 76 PM
18:00:00 Thì ra là thế Số 44 PM
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 18 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 37 PM
20:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26 PL
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 14 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 56 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 18
23:00:00 Thì ra là thế Số 44 PM
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 76
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 60
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 25
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 18
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 1+2

Comments

comments

Comments are closed.