Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 30 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 29/01/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 26
6:30:00 Ai đúng ai sai Số 1
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 48
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 15
7:35:00 Ảo thuật Số 17
7:45:00 Lớp học gà con Số 9
8:00:00 Hoàng tử ma cà rồng Tập 21
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 30 (P1)
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 13
10:20:00 Đôi tay xinh Số 17
11:00:00 Zinba Tập 15
11:45:00 Mảnh ghép bí ẩn Số 2
11:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:00:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 23
12:40:00 Huyền thoại Chima Phần 2 Tập 11
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 30 (P1)
13:15:00 Nhí tài năng 2015 Số 4
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 30
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 15
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 61
15:30:00 Zinba Tập 15
16:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 18
17:00:00 PHH : Người đẹp ngủ trong rừng Tập 24
17:30:00 Sách hay của bé Số 16
17:40:00 Ảo thuật Số 18
17:45:00 Mảnh ghép bí ẩn Số 2
18:00:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 31
18:30:00 PHH : Zinba Tập 16
19:15:00 Phim : Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 1
20:10:00 Khám phá thế giới Số 9
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 31
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 26
21:30:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 24
22:00:00 Phim : Hoàng tử Ma cà rồng Tập 22
22:50:00 Mảnh ghép bí ẩn Số 2
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 15
23:20:00 Zinba Tập 16
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 31 P1
0:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 18
0:50:00 Khám phá thế giới Số 9
1:20:00 Huyền thoại Chima Phần 2 Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.