Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 29/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8
6:50 Ngại gì không nói Số 68
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 38
7:20 Nào mình cùng đi Số 34
8:00 Phim Đoạt tình Tập 25
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 38
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 15
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 43
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 21
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 113
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 13
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 12
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 38
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 31
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 21
15:30 Happy birthday Số 264
15:45 Ngại gì không nói Số 68
16:00 Nào mình cùng đi Số 34
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 15
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 39
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 16
18:00 Thì ra là thế Số 20
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 22
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 13
20:10 Ước mơ của em Số 89
20:30 Phim: Lửa tình Tập 14
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 26
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 22
23:00 Thì ra là thế Số 20
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 24
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 16
23:45 Ước mơ của em Số 88
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 22
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 39

Comments

comments

Comments are closed.