Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 28/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 15 + 16
6:50 Ngại gì không nói Số 47
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 37
7:20 Nào mình cùng đi Số 5
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 14
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 46
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 37
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 15 + 16
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 117
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 15
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 7
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 54
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 37
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 102
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 15
15:30 Theo bước con yêu Số 19
15:45 Ngại gì không nói Số 47
16:00 Nào mình cùng đi Số 5
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 15 + 16
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 38
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 17+18
18:00 Ước mơ của em Số 45
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 16
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 55
20:10 Ngại gì không nói Số 47
20:20 Happy birthday Số 243
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 8
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 15
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 16
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 30
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 13 PL
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 17 + 18
23:45 Theo bước con yêu Số 19
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 9
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 38

Comments

comments

Comments are closed.