Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 27/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 27/10/2017 Comments Off

6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 9
6:50 Ngại gì không nói Số 69
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 14
7:20 Nào mình cùng đi Số 36
8:00 Phim Đoạt tình Tập 53
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 21
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 14
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 34
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 42
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 9
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 29
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 41
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 40
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 14
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 40
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 34
15:30 Ước mơ của em Số 96
15:45 Ngại gì không nói Số 71
16:00 Nào mình cùng đi Số 38
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 9
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 15
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 10
18:00 Thì ra là thế Số 24
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 10
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 41
20:10 Ước mơ của em Số 97
20:30 Phim: Lửa tình Tập 42
21:30 Phim : Đoạt tình Tập 54
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 10
23:00 Thì ra là thế Số 24
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 10
23:45 Ước mơ của em Số 96
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 21
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 10
0:30:00 PHH: Little Pony P2 Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.