Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 26/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 46
6:50 Ngại gì không nói Số 50
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 26
7:20 Nào mình cùng đi Số 9
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 42
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 26
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 46
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 135
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 43
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 114
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 35
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 82
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 26
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 110
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 43
15:30 Theo bước con yêu Số 23
15:45 Ngại gì không nói Số 51
16:00 Nào mình cùng đi Số 9
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 46
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 27
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 47
18:00 Thì ra là thế Số 4
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 44
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 83
20:10 Ước mơ của em Số 53
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 36
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 43
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 44
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 45
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 35
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 47
23:45 Theo bước con yêu Số 23
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 49
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 44
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 27

Comments

comments

Comments are closed.