Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 25/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 25/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 33
6:50 Ngại gì không nói Số 62
7:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 36
7:20 Nào mình cùng đi Số 29
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 26
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
9:20 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 36
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 33
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 33
11:00 Phim Hoạt Hình: Thần xe đại chiến Tập 29
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 72
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 8
14:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 36
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 19
15:00 Phim Hoạt Hình: Thần xe đại chiến Tập 29
15:30 Happy birthday Số 259
15:45 Ngại gì không nói Số 63
16:00 Nào mình cùng đi Số 29
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 33
17:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 37
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 34
18:00 Thì ra là thế Số 16
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 4
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 9
20:10 Ước mơ của em Số 79
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 73
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 27
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 4
23:00 Thì ra là thế Số 16
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 34
23:45 Theo bước con yêu Số 31
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 4
0:30 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 37

Comments

comments

Comments are closed.