LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 25 tháng 7 năm 2014

Chúc Nguyễn 25/07/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 31
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 40
7:45:00 Happy birthday Số 97
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 40
9:15:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 3
9:45:00 Happy birthday Số 97
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 34
10:20:00 Kids&Family new Số 46
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 21
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác
11:55:00 PHHVN : Con bông đi tìm anh & Tẩy và bút chì
12:45:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 3
13:15:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 2
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 14
15:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 101
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 21
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 34
17:00:00 PHHVN : Mặt nạ & Sử thi đam san
17:30:00 Music 4 Kids Số 79
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 4
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 22
19:15:00 Khám phá thế giới Số 29
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 32
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 15
21:20:00 Hài : Nhàn cư vi bất thiện
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 34
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 41
22:50:00 PHHVN : Mặt nạ & Sử thi đam san
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 22
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 40
0:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 4
0:50:00 PHHVN : Mặt nạ & Sử thi đam san
1:20:00 Music 4 Kids Số 79

Comments

comments

Comments are closed.