Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 24/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 24/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 57
6:50 Ngại gì không nói Số 42
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 2
7:20 Nào mình cùng đi Số 61
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 1
9:00 Lớp học vui nhộn Số 12 ( P2 )
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 2
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 64
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 116
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 32
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 87
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 3
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 19
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 2
14:30 Giai điệu cuộc sống Số 44
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 32
15:30 Theo bước con yêu Số 1
15:45 Ngại gì không nói Số 42
16:00 Lớp học vui nhộn Số 12 ( P2 )
16:15 Happy birthday Số 238
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 64
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 3
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 65
18:00 Ước mơ của em Số 35
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 33
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 20
20:10 Ngại gì không nói Số 42
20:20 Happy birthday Số 238
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 4
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 2 ( P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 33
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 44
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 22
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 65
23:45 Theo bước con yêu Số 1
0:00 Lớp học vui nhộn Số 12 ( P2 )
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 33
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 3

Comments

comments

Comments are closed.