Lịch phát sóng Thứ 6 ( Ngày 23/03 )

Đồng Diệu Tường Anh 23/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 10
6:50:00 Ngại gì không nói Số 88
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 6
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 59
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 48
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 6
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 59
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24 PL
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 10
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142 PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 6
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 29
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 6
14:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 76
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 59
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29 PL
15:45:00 Ngại gì không nói Số 88
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 59
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 10
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 7
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 73 PM
18:00:00 Thì ra là thế Số 43 PM
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 11 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 30 PM
20:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23 PL
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 7 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 49 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 11
23:00:00 Thì ra là thế Số 43 PM
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 73
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 59
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 11
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 7

Comments

comments

Comments are closed.