Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 23 tháng 10

thao.duong 22/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 76
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 30
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 44
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 48
7:40:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 7
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 24
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 4
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 4
10:20:00 Khám phá thế giới Số 58
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 49
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 13
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 20
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 14
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 30
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 4
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 52
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 48
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 44
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 31
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
17:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 7
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 5
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 50
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 15
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 15
20:45:00 Ai là người chiến thắng Số 13
21:05:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 21
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 31
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 48
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 25
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 5
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 50
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 44
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 31

Comments

comments

Comments are closed.