Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 22/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 22/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8
6:50 Ngại gì không nói Số 67
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 31
7:20 Nào mình cùng đi Số 33
8:00 Phim Đoạt tình Tập 18
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 31
10:00 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 41
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 14
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 110
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 6
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 5
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 31
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 29
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 14
15:30 Happy birthday Số 263
15:45 Ngại gì không nói Số 67
16:00 Nào mình cùng đi Số 33
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 32
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 9
18:00 Thì ra là thế Số 19
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 15
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 6
20:10 Ước mơ của em Số 87
20:30 Phim: Lửa tình Tập 7
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 19
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 15
23:00 Thì ra là thế Số 19
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 24 PL
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 9
23:45 Ước mơ của em Số 86
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 15
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 32

Comments

comments

Comments are closed.