Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 22/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 25/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 8
6:50 Ngại gì không nói Số 79
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 18
7:20 Nào mình cùng đi Số 46
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 11
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 18
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 14
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 51
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 8
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 137
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 18
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 11
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 18
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 54
15:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 14
15:30 Ước mơ của em Số 112
15:45 Ngại gì không nói Số 79
16:00 Nào mình cùng đi Số 46
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 8
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 19
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 34
18:00 Thì ra là thế Số 32
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 9
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 12
20:10 Ước mơ của em Số 113
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 19
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 12
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 9
23:00 Thì ra là thế Số 32
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30 PHH :Robot TOBOT Tập 34
23:45 Ước mơ của em Số 112
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 9
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 19

Comments

comments

Comments are closed.