Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 21 tháng 8

thao.duong 20/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 13
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 19
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 19
7:00:00 PHH : Zinba Tập 46
7:30:00 Nào mình cùng đi Số 39
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 15
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 4
9:25:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 18
9:55:00 Trại hè âm nhạc Số 5
10:20:00 Khám phá thế giới Số 49
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 26
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 90
12:00:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 17
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 26
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 19
14:45:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 18
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 43
16:00:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 16
16:20:00 PHH : Zinba Tập 46
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 20
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 90
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 19
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 27
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 27
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 6
20:45:00 Nào mình cùng đi Số 39
21:30:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 18
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 20
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 39
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 16
23:30:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 19
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 27
0:30:00 PHH: Zinba Tập 46
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 20
1:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 43
1:45:00 Ngày hạnh phúc Số 40

Comments

comments

Comments are closed.