Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 20/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 20/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 2
6:50 Ngại gì không nói Số 69
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 7
7:20 Nào mình cùng đi Số 36
8:00 Phim Đoạt tình Tập 46
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 7
10:00 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 30
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 8
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 2
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 122
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 34
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 33
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 7
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 37
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 30
15:30 Ước mơ của em Số 94
15:45 Ngại gì không nói Số 70
16:00 Nào mình cùng đi Số 37
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 2
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 8
17:30 PHH:Robot TOBOT Tập 7
18:00 Thì ra là thế Số 23
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 3
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 34
20:10 Ước mơ của em Số 95
20:30 Phim: Lửa tình Tập 35
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 47
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 3
23:00 Thì ra là thế Số 23
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:30 PHH :Robot TOBOT Tập 7
23:45 Ước mơ của em Số 94
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 3
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.