Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 20 tháng 11

thao.duong 19/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 97
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 58
7:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 2
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 52
7:40:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 1
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 28
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 28
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 32
10:20:00 Khám phá thế giới Số 62
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 25
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 25
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 24
13:00:00 Lạc Thần Tập 7
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 58
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 32
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 52
16:20:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 2
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 59
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
17:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 1
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 33
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 26
19:00:00 Lạc Thần Tập 8
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 18
20:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
21:05:00 Ai là người chiến thắng Số 25
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 25
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 59
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 52
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 2
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 33
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 26
0:30:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 2
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 59

Comments

comments

Comments are closed.