Lịch phát sóng thứ 6 ngày 19 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 18/12/2014 Comments Off

7:35:00 Ảo thuật Số 11
7:45:00 Music 4 Kids Số 100
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 58
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 28
9:45:00 Sách hay của bé Số 9
9:55:00 Happy birthday Số 118
10:20:00 Đôi tay xinh Số 11
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 55
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 8
11:40:00 Nào mình cùng đi Số 7
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 7
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 20
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 28
13:15:00 Khám phá thế giới Số 70
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 37
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 9
15:20:00 Đôi tay xinh Số 11
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 8
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 2
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 8
17:30:00 Sách hay của bé Số 10
17:35:00 Happy birthday Số 118
17:45:00 Ảo thuật Số 11
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 29
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 9
19:15:00 Khám phá thế giới Số 71
19:30:00 Nào mình cùng đi Số 7
20:00:00 Truyền hình trực tiếp ” Nhí tài năng”
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 59
22:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 9
23:10:00 Happy birthday Số 118
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 9
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 29
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 2
0:50:00 Khám phá thế giới Số 71
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.