Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 18/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 26
6:50 Ngại gì không nói Số 62
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 29
7:20 Nào mình cùng đi Số 28
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 19
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
9:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 26
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 26
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 29
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 95
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 65
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 3
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 29
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 19
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
15:30 Happy birthday Số 259
15:45 Ngại gì không nói Số 62
16:00 Nào mình cùng đi Số 28
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 26
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 30 PM
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 27
18:00 Thì ra là thế Số 15
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 2
20:10 Ước mơ của em Số 77
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 66
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 20
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
23:00 Thì ra là thế Số 15
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 27
23:45 Theo bước con yêu Số 34
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 30

Comments

comments

Comments are closed.