Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 18 tháng 9

thao.duong 17/09/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 41
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 23
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 47
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 9
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 43
7:40:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 19
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 28
9:25:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 10
10:20:00 Khám phá thế giới Số 53
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 14
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 94
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 25
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 9
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 47
14:45:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 10
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 47
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 43
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 9
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 48
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
18:00:00 PHH : Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 11
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 15
19:00:00 Vua đầu bếp Tập 10
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 10
20:45:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 20
21:05:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 26
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 48
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 43
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 20
23:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 11
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 15
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 9
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 48

Comments

comments

Comments are closed.