Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 17/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 17/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
6:50 Ngại gì không nói Số 74
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9
7:20 Nào mình cùng đi Số 41
8:00 Phim Đoạt tình Tập 74
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 22
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 46
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 46
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 132
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 62
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 61
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 46
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 46
15:30 Ước mơ của em Số 103
15:45 Ngại gì không nói Số 74
16:00 Nào mình cùng đi Số 41
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 19
18:00 Thì ra là thế Số 27
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 62
20:10 Ước mơ của em Số 104
20:30 Phim: Lửa tình Tập 63
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 75
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
23:00 Thì ra là thế Số 27
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 19
23:45 Ước mơ của em Số 103
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10

Comments

comments

Comments are closed.