Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 16 tháng 10

thao.duong 15/10/2015 Comments Off

6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 69
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 23
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 37
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 47
7:40:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 6
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 23
8:00:00 Tình thầy trò Tập 23
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 12
10:20:00 Khám phá thế giới Số 57
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 42
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 10
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 13
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 7
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 23
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 12
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 51
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 47
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 37
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 24
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
17:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 6
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 13
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 43
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 8 PM
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 14
20:45:00 Ai là người chiến thắng Số 10
21:05:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 14
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 24
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 47
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 24
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 13
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 43
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 37
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.