Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 15/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 1
6:50 Ngại gì không nói Số 66
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 24
7:20 Nào mình cùng đi Số 32
8:00 Phim Đoạt tình Tập 11
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 24
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 1
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 39
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 7
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 107
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 93
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 29
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 24
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 27
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 7
15:30 Happy birthday Số 262
15:45 Ngại gì không nói Số 66
16:00 Nào mình cùng đi Số 32
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 1
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 25
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 2
18:00 Thì ra là thế Số 19
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 8
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 30
20:10 Ước mơ của em Số 85
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 94
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 12
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 8
23:00 Thì ra là thế Số 19
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 24
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 2
23:45 Ước mơ của em Số 84
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 8
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 25

Comments

comments

Comments are closed.