Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 14 tháng 8

thao.duong 13/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 6
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 18
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 12
7:00:00 PHH : Zinba Tập 39
7:30:00 Nào mình cùng đi Số 39
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 14
8:00:00 Hoán đổi linh hồn Tập 22
9:25:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 11
9:55:00 Trại hè âm nhạc Số 4
10:20:00 Khám phá thế giới Số 48
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 19
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 89
12:00:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 10
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 19
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 12
14:45:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 11
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 42
16:00:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 15
16:20:00 PHH : Zinba Tập 39
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 13
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 89
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 12
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 20
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 20
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 5
20:40:00 Phim Hài
21:30:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 11
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 13
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 39
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 15
23:30:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 12
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 20
0:30:00 PHH: Zinba Tập 39
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 13
1:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 42
1:45:00 Ngày hạnh phúc Số 39

Comments

comments

Comments are closed.