Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 13/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 35
6:50 Ngại gì không nói Số 69
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 52
7:20 Nào mình cùng đi Số 36
8:00 Phim Đoạt tình Tập 39
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 52
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 26
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 42
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 35
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 119
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 27
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 26
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 52
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 35
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 26
15:30 Ước mơ của em Số 92
15:45 Ngại gì không nói Số 69
16:00 Nào mình cùng đi Số 36
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 35
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 1
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 4
18:00 Thì ra là thế Số 22
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 36
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 20
20:10 Ước mơ của em Số 93
20:30 Phim: Lửa tình Tập 28
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 40
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 36
23:00 Thì ra là thế Số 22
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 25
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 4
23:45 Ước mơ của em Số 92
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 36
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 1

Comments

comments

Comments are closed.