Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 13/04)

Đồng Diệu Tường Anh 12/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 31
6:50:00 Ngại gì không nói Số 91
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27+28
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 62
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 69
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27+28
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 71
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25 PL
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 31
11:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 81
12:00:00 Phim GĐ: Cộng sự Tập 4
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 50
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27+28
14:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 80
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 71
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29 PL
15:45:00 Ngại gì không nói Số 91
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 62
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 31
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29+30
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 82 PM
18:00:00 Thì ra là thế Số 46 PM
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 32 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 51 PM
20:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24 PL
20:30:00 Phim : Cộng sự Tập 5 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 70 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 32
23:00:00 Thì ra là thế Số 46
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 82
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 62
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 32
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29+30

Comments

comments

Comments are closed.