Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 12/01)

Đồng Diệu Tường Anh 11/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 3
6:50:00 Ngại gì không nói Số 10
7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 32
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 49
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 32
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 25
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 13
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 26
10:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 54
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 3
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 39
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 32
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 13
14:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 62
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 26
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21 PL
15:45:00 Ngại gì không nói Số 10
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 49
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 3
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14 PM
17:30:00 PHH: Robot TOBOT Tập 43 PM
18:00:00 Thì ra là thế Số 35 PM
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 4 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 33 PM
20:10:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21 PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 40 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 33 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 4
23:00:00 Thì ra là thế Số 35
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 43
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 49
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 4
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.